Timidity

Servidor Timidity

Timidity és un programari de síntesi de so que permet escoltar fitxers MID als sistemes GNU-inux. Aquest programa queda resident en la memòria de l'ordinador, per defecte, en iniciar la sessió de l'usuari corresponent. Si s'atura, es perd la capacitat per poder escoltar fitxers MID.

http://en.wikipedia.org/wiki/TiMidity%2B%2B

Per fer sonar els fitxers midi sense estar connectat a cap maquinari de síntesi de so, utilitza soundfonts.; per defecte, el banc de sons de les soundfonts freepat, Aquestes soundfonts, tenen una qualitat molt baixa i son molt antigues i estan incomplertes.
.
Es recomana canviar-les per les fluid-soundfonts-gm

apt-get install fluid-soundfonts-gm

Un cop feta la instal·lació, examinem el fitxer de configuració de timidity

nano /etc/timidity/timidity.cfg

i podem observar que hi ha opcions per donar més qualitat o menys als sons sintetitzats (consum de CPU), així com la possibilitat de poder canviar les soundfonts freepats per les fluidsynth-gm.

# Instrument configuration file for timidity
# $Id: timidity.cfg,v 1.7 2005/09/03 19:26:03 hmh Exp $

# You can change just about every option in TiMidity++ using
# This config file. Please refer to the timidity.cfg(5) manpage
# for more details

## If you have a slow CPU, uncomment these:
#opt EFresamp=d     #disable resampling
#opt EFvlpf=d      #disable VLPF
#opt EFreverb=d     #disable reverb
#opt EFchorus=d     #disable chorus
#opt EFdelay=d     #disable delay
#opt anti-alias=d    #disable sample anti-aliasing
#opt EWPVSETOZ     #disable all Midi Controls
#opt p32a        #default to 32 voices with auto reduction
#opt s32kHz       #default sample frequency to 32kHz
#opt fast-decay     #fast decay notes

## If you have a moderate CPU, try these:
#opt EFresamp=l
#opt EFreverb=g,42
#opt EFchorus=s
#opt s32kHz
#opt p64a

# Disabling some of the Midi Controls can help with the CPU usage a lot.
# The same goes to the VLPF, sample anti-aliasing and effects such as
# reverb and chorus

# By default, try to use the instrument patches from freepats:
source /etc/timidity/freepats.cfg

# alternatively, you can use the fluid-soundfont:
#source /etc/timidity/fluidr3_gm.cfg

Per canviar la configuració per defecte, que encara utilitza freepat, per fluidsynth:

# By default, try to use the instrument patches from freepats:
# source /etc/timidity/freepats.cfg

# alternatively, you can use the fluid-soundfont:
source /etc/timidity/fluidr3_gm.cfg

Timidity ja ve instal.lat per defecte en la Linkat. Si voleu tenir interfícies "extra" , instal·leu el paquet corresponent:

2-musica.png

Com transformar un fitxer midi en wav, ogg o flac amb Timidity?

Per transformar un fitxer midi, únicament cal obrir un terminal i escriure:

De fitxer midi a ogg:

timidity nomdelfitxer.mid -Ov

De fitxer midi a wav:

timidity nomdelfitxer.mid -Ow

De fitxer midi a flac:

timidity nomdelfitxer.mid -OF

Més informació:

man timidity
TORNAR
Si no se indica lo contrario, el contenido de esta página se ofrece bajo Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License